Object

Yazo Security Solutions beschikt over objectbeveiligers. Door de inzet van onze professionele beveiliging voorkomt u verstoring van het werkproces. Ook worden steeds meer veiligheidseisen gesteld. Denkt u bijvoorbeeld aan; brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers.

In overleg met u worden duidelijke afspraken gemaakt met de objectbeveiliger. Op de 1ste plaats hebben de beveiligingstaken betrekking op:

  • Calamiteiten (BHV)
  • Alarmeringsprocedure
  • Bijdragen aan een plezierige en veilige leefomgeving
  • Uitbrengen van duidelijke rapportages
  • Voorkomen van criminaliteit door waarneming
  • Voorkomen van conflicten en agressie
  • Registratie en bedienen van alarmsystemen, observatiesystemen en toegang

Daarnaast kan een objectbeveiliger ook ingezet worden voor aanvullende taken, zoals bijvoorbeeld:

  • Algemene receptietaken
  • Bediening van de telefooncentrale
  • Licht administratieve werkzaamheden

De objectbeveiliger bij de receptie is het visitekaartje van uw bedrijf of organisatie en tegelijkertijd heeft de objectbeveiliger een belangrijke rol in het veiligheidsmanagement.

Mocht u geïnteresseerd zijn of heeft u vragen, neem dan contact op met ons of stuur een e-mail naar: info@yazosecurity.nl